1 – Nhà ở dân dụng:

+ Nhà liền kề

+ Nhà biệt thự

 

2- Các dạng công trình công cộng:

+ Nhà văn phòng

+ Các mô hình trưng bày, triển lãm