GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC AAT HÀ NỘI

Tên công ty:         Công ty CP Kiến Trúc AAT Hà Nội

Đại diện:               Bà Lê Lưu Liên                 Chức vụ: Giám đốc công ty

Địa chỉ:                 Số 36 Nguyễn Khang – Q.Cầu Giấy – TP. Hà Nội

VP giao dịch:       Số 36 Nguyễn Khang – Q.Cầu Giấy – TP. Hà Nội

Điện thoại:  0936.736.909 / 0988.069.080

Email:                   Kientruchanoiaat@gmail.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ

nt8

Tel: 0936.736.909
E-Mail:  Kientruchanoiaat@gmail.com

nt8

Tel: 0988.069.080
E-Mail:  ktstrankhanhaat@gmail.com

nt8

Hỗ trợ

24/7

nt8

Tư vấn

Miễn Phí.