Kiến trúc sư: Trần Khanh 

Văn phòng: số 36 Nguyễn Khang – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 0988.069.080

Mail: Trankhanhaat@gmail.com